Výcvik akrobacie na letounech

Výcvik akrobacie na letounech

Pokud Vás nebaví jen „rovné“ létání a chcete poznat skrytá zákoutí létání, můžete se přihlásit do výcvikového kurzu pro získání akrobatické kvalifikace. Během výcviku se naučíte bezpečně provádět základní akrobatické obraty (přemet, výkrut, souvrat a další) a vyvést letoun z neobvyklých poloh.

Délka výcviku

Podle předpisů musí výcvikový program zahrnovat alespoň 5 letových hodin – z praxe víme, že pro řádné osvojení všech dovedností je třeba více praxe, nicméně konkrétní bude záležet na dohodě s instruktorem. 5 hodin je však nutné minimum, bez kterého nelze kvalifikaci uznat.

Teoretická výuka

Během výcviku Vám poskytneme požadovanou teoretickou průpravu v těchto oblastech:

  • Aerodynamika a mechanika letu při akrobatických obratech
  • Konstrukce a namáhání letounů pří akrobatických obratech
  • Vliv přetížení na lidský organismus
  • Omezení daná obratovou obálkou letounů a letovou příručkou
  • Řešení mimořádných případů za letu
  • Použití padáku v nouzi

Vstupní požadavky
18 let
Zdravotní způsobilost 2. třídy
Před zahájením výcviku musíte být držitelem minimálně průkazu PPL(A) s příslušnou třídní nebo typovou kvalifikací (SEP + rozdílový výcvik pro Z-142) s náletem alespoň 40 hodin jako velitel letadla.

Related Projects