Typové výcviky pro vrtulníky – TR(H)

Typové výcviky pro vrtulníky – TR(H)

Pro všechny, kteří chtějí rozšířit svou kvalifikaci o nový typ vrtulníku, nabízíme schválený typový výcvik – v současné době nabízíme výcvik pro vrtulníky Robinson R-22, R-44 a Bell 206, 407.

Na rozdíl od letounů je třeba mít pro každý typ vrtulníku zvláštní kvalifikaci. Délka výcviku a jeho program se potom liší v závislosti na zvoleném typu.

Délka výcviku

Pro vrtulníky R-22 a R-44 obsahuje osnova celkem 5 letových hodin výcviku.

U vrtulníků Bell (206/407) závisí délka výcviku na tom, zda je zájemce držitelem kvalifikace SET(H) pro jednomotorové vrtulníky s turbínovým motorem – v takovém případě osnova obsahuje 2 letové hodiny. V opačném případě je celková doba ketového výcviku 5 hodin.

Vstupní požadavky
18 let
Zdravotní způsobilost 1. třídy nebo 2. třídy
průkaz PPL(H) nebo CPL(H)

Related Projects