Obchodní pilot vrtulníku – CPL(H)

Obchodní pilot vrtulníku – CPL(H)

Licence obchodního pilota je určena pro všechny profesionály – tedy piloty, kteří provádí „lety za úplatu“ a létáním si tedy vydělávají. Obchodní licence (společně s příslušnou typovou kvalifikací) umožňuje létat jako velitel jednopilotních vrtulníků v obchodní letecké přepravě.

Délka výcviku

Výcvikový kurz zahrnuje celkem 30 letových hodin s instruktorem. Pokud nejste držitelem kvalifikace pro lety v noci, bude celková doba o 5 hodin delší.

Vstupní požadavky
18 let
Zdravotní způsobilost 1. třídy
Celkový nálet alespoň 155 hodin, z toho 50 hodin jako velitel vrtulníku
Doklad o absolvování teoretického kurzu CPL(H), nebo potvrzení o zapsání do teoretického kurzu ATPL(H) a absolvování alespoň 50% výuky

Related Projects