Letový instruktor – FI(H)

Letový instruktor – FI(H)

Pro všechny piloty, kteří už mají něco za sebou, se nabízí možnost předávat svoje zkušenosti svým začínajícím kolegům – potřebují k tomu však kvalifikaci letového instruktora.

Délka výcviku

Výcvik má dvě významné složky – teoretický a letový výcvik. Teoretický kurz obsahuje 100 hodin výuky + 25 hodin pedagogické činnosti uchazeče pod dohledem.

Praktická část výcviku zahrnuje 30 letových hodin.

Vstupní požadavky
18 let
Zdravotní způsobilost 1. třídy nebo 2. třídy
Celkový nálet min. 250 hodin
Průkaz CPL(H), ATPL(H), případně PPL(H) + certifikát o složení teoretické zkoušky pro CPL(H) a nálet 200 hodin jako velitel vrtulníku
Praxe 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů (lze odlétat v Blue Sky Service před zahájením výcviku FI)
Praxe 20 hodin navigačních letů

Related Projects