Letový instruktor – FI(A)

Letový instruktor – FI(A)

Pro všechny piloty, kteří už mají něco za sebou, se nabízí možnost předávat svoje zkušenosti svým začínajícím kolegům – potřebují k tomu však kvalifikaci letového instruktora.

Délka výcviku

Výcvik má dvě významné složky – teoretický a letový výcvik. Teoretický kurz obsahuje 100 hodin výuky + 25 hodin pedagogické činnosti uchazeče pod dohledem.

Praktická část výcviku zahrnuje 30 letových hodin.

Vstupní požadavky
18 let
Zdravotní způsobilost 1. třídy
Průkaz CPL(A), ATPL(A), případně PPL(A) + certifikát o složení teoretické zkoušky pro CPL(A), celkový nálet 200 hodin, z toho min. 150 hodin jako velitel letounu
Provedení navigačního letu v délce min. 300 NM (lze splnit v rámci ATO před zahájením výcviku FI)
Nálet alespoň 30 hodin na jednomotorových pístových letounech

Related Projects